Valmentajan polku

Valmennuspolku

Valmentajat, ohjaajat, tulevaisuuden ohjaajat tulevat tekemään myös oman valmentajan polku määrittelynsä.

  • Ohjaajien kouluttaminen lähtee käyntiin VOK (Valmennus ja Ohjaus Koulutus) TASO 1 koulutuksilla ja seurassa on otettu myös käyttöön apuohjaajien eli mahdollisten tulevien ohjaajien opettaminen sekä käytännön harjoittelut.
  • Apuohjaajat ovat mukana auttamassa ohjaajia harjoituksissa alkeisryhmän, alempien vöiden ryhmiä sekä lasten ryhmää.
  • Ohjaajien koulutuspolkua tuetaan taloudellisten resurssien ja mahdollisuuksien puitteissa. 
  • Valmentajien, ohjaajien ja apuohjaajien omilla sivuilla on omia tietoja ja niitä ylläpitää hlöt itse.
  • Ohjaajien ja harrastajien osallistuminen taekwondo- ja kamppailutapahtumiin sekä erilaisille leireille nähdään tärkeänä osana lajiosaamisen kehittymisessä, jota tuetaan mahd edellä olevan mukaan.
  • Ohjaajat pyritään ensiapukouluttamaan ja ylläpitämään ensiaputaitoja kertauskursseilla. EA1 kurssin käyneitä on nyt useita (5) 2020 aikana.
  • Ohjaajille järjestetään ohjaajapalavereja, joissa käsitellään ja harjoitellaan ohjaustehtävässä tarvittavia tietoja ja taitoja.
  • Ohjaajia pyritään kuitenkin kasvattamaan pääasiassa omista harrastajista jolloin kasvu, arvot, tavat ja muut ovat jo olemassa. Ohjaajien rekrytointia tehdään aktiivisesti tarvittaessa ulkopuolelta.

Valmentajan polku, Suomen valmentajat koulutuksena Linkki