HALLITUS / GOVERNMENT

Johtaminen ja hallinto

Hallituksen tehtävä

Hallitus vastaa periaatteessa seuran toiminnasta ja taloudesta. 

Tavoite on seuran toiminnan vakaa ja varma pyörittäminen, laadukas toiminta ja jatkuvuus sekä pidetty seura Suomessa ja ulkomailla.

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkaa, palkkioita tai vastaavaa!

Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista kehitysasioista:

  1. Vastaa yhdistyksen kirjanpidon järjestämisestä
  2. Vastaa toimintasuunnitelman ja talousarvoin laadinnasta
  3. Vastaa talousarvion seurannasta
  4. Vastaa toimintasuunnitelmasta yhdessä valmentajien kanssa, toimintakertomuksen laadinnasta sekä käsittelee ja allekirjoittaa tilinpäätöksen
  5. Vastaa yhdistyksen taloudenhoitoon liittyvien ohjesääntöjen valmistelusta.
  6. Päättää tilienkäyttöoikeuksista

Hallituksen kokoonpano 

Hallituksessa toimii puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, muu hallituksen jäsen ja 1-2 varajäsentä. Hallituksen nimenkirjoitusoikeudet on määritelty seuran säännöissä. Hallitukseen voi valita kunniapuheenjohtajan tai kunniajäseniä.

KOKOUKSET

Hallituksen kokoukset ja palaverit

Hallitus kokoontuu kaikille avoimen sääntömääräisen jäsenkokouksen lisäksi vähintään 2 kertaa vuodessa ja aina tarpeen vaatiessa.

Hallitus (Johtokunta) arvioi omaa toimintaa arviointityökalulla.


Hallituksen TULEVAT kokoukset 2024

    (Pyrimme järjestämään vähintään 2 kokousta vuodessa)

Seuraava kokous 

  • Toukokuu - Kesäkuu 2024
  • Lokakuu - marraskuu 2024

Jäsenkokoukset

Kesäkuun loppuun mennessä pidettynä 1 krta / Vuosi


Sekä mahdolliset muut tarvittavat kokoukset vuoden aikana.


HALLITUS 2023NimiTehtävät
 PJTimo JanssonEdustus, tilaisuudet
Sihteeri

Veli Sissonen

Juoksevia asioita
VaraPJHenri VirtanenVälineet, huollot
RahastoKirsi JanssonRahasto, seura-asut
JäsenIlkka TikanmäkiLiikkumiset, turvapuoli
VarajäsenJonathan JanssonInternet asiat, apit, WA
VarajäsenIlona VirtanenKouluasiat ja tilat